Vui lòng đăng nhập để xem được nội dung này

Mô tả:

Phần 1: Một con gấu bự thoát khỏi bị xổng chuồng sau đó do tình cờ nó đã tìm đến nhà của Bố Đầu Nhỏ và Con Đầu To để ăn vụng, khi phát hiện ra con gấu thì Bố mẹ Đầu Nhỏ sợ hãi và ngăn cấm Con Đầu To đến gần con gấu bự. Nhưng thật ra con gấu lại rất hiền và chơi với Con Đầu To rất vui, gấu bự còn rất yêu quý Con Đầu To. Phần 2: Con Đầu To nghĩ mình đã lớn và đòi chơi Côn Nhị Khúc nhưng Bố mẹ Đầu Nhỏ không đồng ý. Trong giấc mơ Con Đầu To mơ thấy mình thành một người lớn, rất cao lớn còn Bố mẹ Đầu Nhỏ thì bé xíu và phải bảo vệ Bố mẹ của mình nhưng Con Đầu To lại không làm được. Lúc này Con Đầu To tỉnh dậy và nhận ra may mắn đó chỉ là giấc mơ.