Vui lòng đăng nhập để xem được nội dung này

Mô tả:

Rubi và Yoyo tham gia vào chuyến phiêu lưu mạo hiểm trong thế giới dưới nước hấp dẫn. Họ được giao nhiệm vụ là nghiên cứu sinh học biển. Người cha thông tin của họ cũng đã phát minh ra "Question mark" dễ thương - Trợ lý du lịch biển có khả năng và hiểu biết để giúp họ trong chuyến đi.