Ưu đãi 3G/4G

Mua gói Net Flexi dành cho mạng

Đăng ký liền tay để xem ngay hơn 100 kênh trong nước và Quốc tế đặc sắc nhất với tốc độ truy cập Data không giới hạn. Gói Net Flexi: Bao gồm các kênh: VTV1 HD, VTV2 HD, VTV3 HD, VTV4 HD, VTV5 HD, VTV6 HD, HTVC Phim, HTV Phụ Nữ, HTV1, HTV4, HTVC Thể thao, VTC2, VTC6, VTC11 - KidsTV, VTC16 - 3NTV - Nông, VTC14 - Phòng Chống, ANTV, NHK World Japan HD, Lưu ý: gói nội dung này chỉ phát hành trên lãnh thổ Việt Nam.

Mua gói 01 ngày

01 ngày: 3.000 VNĐ

Mua gói 07 ngày

07 ngày: 15.000 VNĐ

Mua gói Net Flexi dành cho mạng

Đăng ký liền tay để xem ngay hơn 100 kênh trong nước và Quốc tế đặc sắc nhất với tốc độ truy cập Data không giới hạn. Gói Net Flexi: Bao gồm các kênh: VTV1 HD, VTV2 HD, VTV3 HD, VTV4 HD, VTV5 HD, VTV6 HD, HTVC Phim, HTV Phụ Nữ, HTV1, HTV4, HTVC Thể thao, VTC2, VTC6, VTC11 - KidsTV, VTC16 - 3NTV - Nông, VTC14 - Phòng Chống, ANTV, NHK World Japan HD, Lưu ý: gói nội dung này chỉ phát hành trên lãnh thổ Việt Nam.

Mua gói 01 ngày

01 ngày: 3.000 VNĐ

Mua gói 07 ngày

07 ngày: 20.000 VNĐ

Mua gói 30 ngày

30 ngày: 80.000 VNĐ